Zdję™cia drukowane są w technologii Epson Ultrachrome 3k na papierach speł‚niających najwyższe wymogi jakoś›ciowe stawiane fotografii kolekcjonerskiej i muzealnej.

Każdy egzemplarz jest podpisany i numerowany przez autora, który zaś›wiadcza o jego autentyczności.

Za dodatkową… opłatą istnieje możliwość oprawienia w ramy drewniane lub aluminiowe, naklejenia na płytę™ dibond lub umieszczenia pracy pod szkł‚em akrylowym w technologii Diasec.

Podany format zdję™cia dotyczy powierzchni zadrukowanej. Rozmiar papieru jest nieco wię™kszy.