POLA Z DUSZĄ

„Fotografując staraj się™ pokazać‡ to, czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył‚” (Robert Bresson)

Polska jest w 60% pokryta gruntami rolnymi. Okazuje się™, że pola i łąki widziane z perspektywy ptaka potrafią zaskoczyć różnorodnością barw, faktur i kształ‚tów. W 2005 roku stały się™ pierwszym i nieustannie penetrowanym obszarem moich fotograficznych poszukiwań„.

Kolor, kształ‚t, faktura przeważnie tworzą obrazy zupeł‚nie abstrakcyjne. Czasami jednak, są zaskakująco podobne do czegoś› lub kogoś›, wywołują grę™ skojarzeń„.

 

ESTETYKA DESTRUKCJI

Destrukcja czyli proces zniszczenia, kojarzy się™ nam jednoznacznie negatywnie. Proponuję potraktować destrukcję™ jako zmianę™ stanu i przyjąć zgodnie z prawdą, że jest zjawiskiem powszechnym. Ziemia ulega ciągł‚ym przeobrażeniom. Niektóre mają charakter gwał‚towny, wywoł‚ane są dział‚aniem czł‚owieka lub sił‚ natury, inne zachodzą powoli. W ich wyniku powstają nowe, czę™sto zaskakująco ciekawe elementy krajobrazu.

 

SUBTELNOŚšCI

Po wielu latach oglądania ziemi z lou ptaka postanowiłem przyjrzeć się miejscom mniej spektakularnym, pozronie monotonnym, które przy bliższym poznaniu odkrywają przed nami swe drugie, ukryte w detalu oblicze.
To w pewnym sensie powrót do “Pól z duszą”, tych wcześniej niedocenionych.

 

DACHY

Zwykłe, przeważnie blaszane dachy, które spotykam latając w najróżniejszych miejscach, czesto nad wioskami...